สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่ | ลืมรหัสผ่าน
     คอร์สแนะนำ(ม.ต้น)
     คอร์สทั้งปี(ม.ต้น) ได้ผล 100%
ประกาศคะแนนสอบ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 20
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 36
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 129,655
21 มกราคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
 บุคลากรศูนย์การเรียนรู้บ้านศิลป์ปัญจวิชช์
นางณัฐฌา วีระวานิช    
มาดาม    

การศึกษา

- ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาฝรั่งเศส) ม.ขอนแก่น
- ป.โท ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง ม.รังสิต
- นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ ม.นอร์ทกรุงเทพ
นายไพฑูรย์ ลิมปนารมย์
ครูไพฑูรย์


การศึกษา
-ป.ตรี การศึกษาบัณฑิต ชีววิทยา เคมี ม.ศรีนครรินทรวิโรฒ บางแสน
-หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน. (ปรอ.) ม.ธรรมศาสตร์
สอนวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
นายวัฒนสิทธิ์  วีระวานิช
พ่อปู  
 

การศึกษา  
-ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) ม.ขอนแก่น
-ป.โท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ม.รังสิต

สอนวิชา สังคมศึกษา
นางสาววัณณิตา ปานแดง  
ครูเบิ้ล
(ผู้จัดการ)

การศึกษา

- ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกภาษาตะวันตก(ภาษาฝรั่งเศส ม.ศิลปากร
ป.โท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาต่างประเทศ University of Metz-Paul Verlaine FRANCE    
สอนวิชา อังกฤษ/ฝรั่งเศส
นางสาวศุภมาศ ใจห้าว    
ครูเหมย    
(ฝ่ายวิชาการ)

การศึกษา

-ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
ม.แม่โจ้
-ป.โท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์)
ม.สงขลานครินทร์
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
นางสาวญาณิศา  สุขดำ
ครูอ้อแอ้
(ฝ่ายทะเบียนและวัดผล)


การศึกษา
-ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) ม.เกษตรศาสตร์
สอนวิชา ชีววิทยา
นายสุวิทย์ มีสุวรรณ    
ครูสุวิทย์    

การศึกษา

-ป.ตรี การศึกษาบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)            
ม.ศรีนครรินทรวิโรฒ    
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ
นางอัจฉรา เนาวนัติ    
ครูป้าอัจ   
 

การศึกษา  
-ป.ตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(ภาษาไทย) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
สอนวิชา ภาษาไทย
นายอภิชาติ  เทพเมือง
ครูแดง
(ฝ่ายกิจกรรมเสริมการเรียนรู้)

การศึกษา

-ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาไทย) ม.รามคำแหง
สอนวิชา ภาษาไทย
นายสาโรจน์ เรืองสุวรรณ    
ครูโรจน์  

การศึกษา  
-ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิต)
สอนวิชา คณิตศาสตร์
นายภานุพงศ์ เพชรกูล    
ครูเบิร์ด   


การศึกษา
-ป.ตรี ครุศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป )
เกียรตินิยมอันดับ 1
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
ครูแอริน

การศึกษา

-ป.ตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ม.ศิลปากร
-ป.โท (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สอนวิขา ภาษาอังกฤษ
 
นายกรกชัย  แตงน้อย  
ครูเกมส์  

การศึกษา
-ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
-ป.โท คณิตศาสตร์ประยุกต์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สอนวิชา คณิตศาสตร์
พี่สร้าง
ฝ่ายโภชนาการ


 
     
 

Engine by MAKEWEBEASY